normativa i calendari

Els pagaments són mensuals i per domiciliació bancària el dia 3.

La matrícula té un cost de 50 €, excepte  que hi hagi alguna promoció. Si et dones de baixa i més endavant volguessis apuntar-te una altra vegada, s’ha de pagar un import de matrícula de 50 €. Per evitar-ho, hi ha una quota de manteniment mensual de només 15,50 € / mes i que pots utilitzar si creus que durant un temps no podràs venir a l’estudi; només cal que ens avisis abans del dia 20 del mes current (màxim dia 19)

A l’agost l’estudi romandrà tancat i la mensualitat és la de mateniment (15,50€).

Per donar-te de baixa només has d’omplir un formulari a l’estudi i sempre abans del dia 20 de cada mes per evitar que el banc enviï l’ordre de transferència . Si no és així , s’hauria d’abonar les despeses bancàries de la devolució del rebut (8 €).

En cas de devolució d’un rebut , l’usuari es fa responsable de les despeses bancàries que generi (8€). I la quota d’aquest mes s’haurà de fer en metàl·lic a l’estudi .

Els dies festius i dies que el centre és tancat no són recuperables ja que les tarifes són mensuals, no per número de classes. (Consultar calendari).

Les classes de ioga i pilates (matt) no es poden recuperar si no pots venir durant la setmana (no són acumulables). Les classes de pilates màquines es poden canviar de dia i hora sempre que s’avisi amb 48 hores d’antelació i sempre que hi hagi la possibilitat de fer-ho perquè quedi alguna màquina lliure en un altre horari (màxim 2 classes i caduquen en 1 mes).

Calendari de dies i festius de l’any en curs (2022) en què el centre romandrà tancat (classes no recuperables):

Febrer: 28 (festiu local)

Abril (Setmana Santa): del 11 al 18 (ambdós inclosos)

Juny: 6, 23 (tanquem a les 12h), 24

Estiu: del 22 de juliol al 2 de setembre (ambdós inclosos)

Octubre: 12, 31

Novembre: 1

Desembre: 6, 8, 9 i del 23 desembre al 6 de gener (ambdós inclosos)

Gener (2023): 2, 3, 4, 5, 6

NORMATIVA ANTE CIERRE TEMPORAL POR COVID-19

En caso de tener que cesar la actividad profesional por la imposición de un cierre temporal a causa del Covid-19, se procederá a informar a los clientes de las diferentes posibilidades que ponemos a su alcance para que puedan escoger la que más les convenga.

Escenario 1: el cierre se produce una vez comenzadas las clases de un mes natural.

En este caso, las clases pendientes que no se puedan realizar se guardarán para su posterior recuperación dentro de un plazo no superior a 6 meses a partir de la reapertura y siempre que el cliente siga siendo cliente activo del centro y conserve la misma cuota (o superior) que cuando se produjo el cierre. En ningún caso se procedería a la devolución de la cuota.

Se habilitará también el servicio de clases online con la cuota que en es momento esté vigente, para que el cliente decida si desea activarla o no.

Si el cierre se alarga más tiempo del final de ese mes inicial, el cliente podrá optar por 3 opciones para los siguientes meses:

  • Cuota online.
  • Cuota de mantenimiento (10,50€), para poder seguir dado de alta como cliente y con su seguro asociado.
  • Darse de baja, en ese caso el cliente se hace responsable del pago de los gastos bancarios si hay devolución de recibo (8€) y renunciaría a las clases que pudiese tener pendientes. En caso de volver a darse de alta más adelante, habría una matrícula (50€)

Escenario 2: el cierre se produce el último día del mes

En este caso, el cliente podrá optar por las siguientes opciones para el siguiente mes natural:

  • Cuota online.
  • Cuota de mantenimiento (10,50€), para poder seguir dado de alta como cliente y con su seguro asociado.
  • Darse de baja, en ese caso el cliente se hace responsable del pago de los gastos bancarios si hay devolución de recibo (8€) y renunciaría a las clases que pudiese tener pendientes. En caso de volver a darse de alta más adelante, habría una matrícula (50€)

Como además ya estaría enviada la remesa de recibos al banco (día 20 del mes anterior) se le propondrá al cliente diversas opciones con respecto a ese recibo.

  • Devolución del recibo asumiendo los gastos bancarios de 8€ y realización de una transferencia de la opción escogida para ese mes.
  • Permutación del importe con el recibo de un mes posterior o del primer mes de actividad normal.